A II-a ședință de lucru a Echipei Locale de Implementare USAID LEADER

77

Pe data de 22 august 2018 a avut loc cea de-a doua ședință de lucru a Echipei Locale de Implementare a Proiectului „Activități USAID LEADER„, la sediul Reprezentanței Fundației Solidarity PL în Moldova. Ședința a avut ca scop analiza primei etape de implementare – Fact Finding Mission și planificarea următorilor pași a procesului de creare a Grupurilor de Acțiune Locală. 

Pe parcursul lunii august, echipa a efectuat misiunea Fact Finding Mission – vizite de observare în 5 Parteneriate Teritoriale din cele 6, urmând să fie continuată și în celelalte localități rurale.

Pentru luna septembrie 2018 este planificată prima ședință de lucru a GAL-urilor, în care echipele de experți și facilitatori locali vor informa participanții privind abordarea LEADER, privind obiectivele programului și criteriile de eligibilitate ale viitorilor membri GAL. De asemenea, vor fi prezentate rezultatele vizitelor în teritoriu din cadrul ”Fact Finding Mission”, și vor fi discutate activitățile următoare.

La ședințele parteneriatelor teritoriale sunt invitați reprezentanții sectorului public, privat și de afaceri din localitățile participante. Orice persoană interesată și activă poate să participe, procesul fiind unul deschis și transparent.