Ședința comună a orașelor implicate în procesul de Revitalizare Urbană

107

În perioada 25-26 septembrie 2018, a avut loc un nou training privind Revitalizarea Urbană. Evenimentul a fost mai degrabă o ședință de lucru comună a orașelor care implementează suportul tehnic în vederea elaborării Programelor de Revitalizare Urbană, cu echipa locală de implementare, partenerii proiectului și experții din Polonia. 

Discuțiile s-au axat, în principal, pe analiza aprofundată a zonei de revitalizare, dar mai ales, pe ideile de proiecte de revitalizare urbană. Reprezentanții orașelor (10) – responsabilii de revitalizare urbană au avut ocazia să împărtășească experiența proprie privind organizarea Comisiei Consultative și realizarea analizei aprofundate a zonei de revitalizare. Experții din Polonia au oferit exemple din orașele poloneze și au organizat ateliere de lucru privind planificarea proiectelor de revitalizare urbană. Participanții au urmărit și un film scurt despre experiența similară din Polonia, cu accent pe mobilizarea comunitară și participarea civică

Participanții au elaborat în comun planul de acțiuni pentru următoarea perioadă (octombrie – noiembrie 2018) și au discutat despre organizarea stagiilor de practică în Polonia (în octombrie 2018). 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 ”Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă”, coordonat de Ministerul Investițiilor și Dezvoltării din Polonia, implementat în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al R. Moldova și Solidarity Fund PL in Moldova, cu finanțare din partea Polish Aid.