Elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a mun. Bălți

92

În perioada august – decembrie 2018, Primăria municipiului Bălți, implementează suportul tehnic pentru elaborarea și dezvoltarea Programului de Revitalizare Urbană. În rezultat, mun. Bălți va avea un program de acțiuni privind revitalizarea unei zone, pentru o perioadă de 3 ani. 

Zona de revitalizare este zona aflată într-o situație de criză datorită concentrației de fenomene negative de ordin social, economic, de mediu, spațial-funcțional sau tehnic. Zona de revitalizare a fost identificată în urma unei analize multisectoriale a zonelor degradate din municipiu ca fiind Zona aferentă Gimnaziului ,,Alexandru Ioan Cuza”.

Echipa de implementare a realizat vizita de observare în teren (Fact Finding Mission) cu scopul de a discuta problemele locale, specificul zonei, precum și de a identifica resurse, lideri locali și părți interesate în dezvoltarea zonei. Echipa a vizitat Gimnaziul ,,A.I.Cuza”, Instituția de Educație Timpurie Nr. 4 ,,Grigore Vieru”, IET Nr. 20 ,,Zîmbetul”, Centrul Medicilor de Familie Nr.6, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,ATIS” și, totodată, a discutat cu locuitorii din zonă și membrii grupului local de inițiativă. 

Următorul pas a constat în constituirea Comisiei Consultative. La 21 septembrie 2018, în incinta Gimnaziului ,,A.I.Cuza”, a fost organizată prima ședință a Comisiei Consultative. Rolul Comisiei Consultative este de a a participa activ în procesul de planificare, prin consultare asupra deciziilor de intervenție. În acest sens, Comisia va identifica și discuta problemele zonei de revitalizare, va formula și prioritiza necesitățile de revitalizare, va identifica potențialul de dezvoltare al zonei, va planifica idei de proiecte, precum și va discuta și consulta Programul de Revitalizare Urbană.

Comisia Consultativă include 10 persoane, dintre care, locuitori ai zonei, lideri locali, reprezentanți ai instituțiilor publice din zonă și agenți economici locali. 

A II-a ședință a Comisiei, din 27 septembrie 2018, a avut o importanță deosebită datorită prezenței directorului Solidarity Fund PL in Moldova – Tomasz Horbowski, reprezentantului Ministerului Investițiilor și Dezvoltării Economice din Republica Polonă – Grzegorz Pragert,  și a expertului în revitalizare urbană Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie. Partenerii din Polonia au vorbit despre bunele practici ale revitalizării urbane, importanța implicării locuitorilor în soluționarea problemelor locale, provocările orașelor din Polonia și au prezentat câteva soluții practice pentru probleme concrete. În cadrul ședinței, membrii Comisiei Consultative, împreună cu partenerii au discutat despre problemele și necesitățile zonei de revitalizare și au formulat câteva idei de proiecte de revitalizare urbană. Este de menționat faptul că, membrii Comisiei Consultative și-au îndeplinit cu brio tema de acasă, prezentând un set de probleme identificate cu locuitorii din zonă.

În perioada imediat următoare, în municipiul Bălți va fi organizată a III-a ședință a Comisiei Consultative. Scopul ședinței va fi stabilirea viziunii comune privind zona de revitalizare a mun. Bălți și definitivarea portofoliului ideilor de proiecte de revitalizare urbană. Este foarte important faptul că, la final, membrii Comisiei Consultative se vor întâlni încă o dată pentru discutarea și consultarea Programului de Revitalizare Urbană.

Mai multe detalii despre proceshttp://balti.md/revitalizare-urbana/ și https://www.facebook.com/revitalizareurbanabalti/

Autor: Dan Moraru, responsabil de revitalizarea urbană mun. Bălți, primăria mun. Bălți