Componența diversificată a Comisiei Consultative la Soroca

80

Municipiul Soroca este beneficiar al suportului tehnic în cadrul proiectului nr. 309/2017/M3 „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Moldovei în domeniul politicii urbane şi de dezvoltare urbană„.

Prin acest exercițiu este elaborat Programul de Revitalizare Urbană a mun. Soroca, care reprezintă un instrument al dezvoltării urbane durabile, cu un set de acţiuni privind zona de revitalizare, pe o perioadă de 3 ani. În urma analizei realizate, ”Dealul Țiganilor” a fost identificat ca fiind zona de revitalizare.

La data de 19.09.2018 a fost constituită Comisia Consultativă, în componența căreia intră locuitori din zonă, consilieri municipali, reprezentanții instituțiilor publice din zonă – grădinița nr. 7, directoarea gimnaziului ”D. Matcovschi”, directorul-adjunct al Colegiului Tehnic Agricol, ONG Centrul pentru Tineri ”Dacia”, mediatorul comunitar al romilor, reprezentanții comunității de romi. La următoarea şedinţă de lucru, care a avut loc la data de 03.10.2018, au fost discutate problemele locuitorilor, necesităţile lor şi potenţialul zonei de revitalizare urbană. În perioada apropiată urmează să fie organizată o altă ședință a Comisiei, la care se vor discuta ideile de proiecte de revitalizare urbană

Autoare: Dorina Lisnic, responsabilă de revitalizarea urbană mun. Soroca