2 etape realizate în cadrul proiectului USAID LEADER

100

Pe data de 27.09.2018 și 08.10.2018 au avut loc a treia și respectiv a patra ședință de lucru a echipei de implementare a proiectului USAID LEADER.

Întâlnirile, de jumătate de zi fiecare, au avut loc la sediul Solidarity Fund PL in Moldova. Acestea au avut scopul de a rezuma desfășurarea primelor ședințe GAL și de planificare a etapei nr. 3 de implementare.

Ședințele de lucru, care întrunesc experții în dezvoltare locală și facilitatorii procesului de mobilizare, sunt necesare pentru a asigura desfășurarea procesuluiui de realizare a proiectului, conform metodologiei. Aici sunt discutate cele mai importante rezultate obținute, dar și provocările întâlnite în cadrul activităților din teritoriu.

Printre realizările de până acum putem enumera interacțiunea cu mai mult de 200 de persoane din localitățile partenere și informarea lor, de către echipa de implementare, despre abordarea LEADER; organizarea primelor ședințe ale Grupurilor de Acțiune Locală, cu peste 150 de participanți. 

A treia etapă de implementare se va baza pe organizarea ședinței nr. 2 în GAL-uri și identificarea resurselor existente în acestea.