Rezultatele etapei a treia de implementare a proiectului USAID LEADER în Moldova

111

Ședințele în viitoarele Grupuri de Acțiune Locală sunt în continuă desfășurare. Astfel, pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie au fost organizate ce-a de-a doua și a treia ședință GAL în microregiuni, în total 12 la număr. Importanța acestor întâlniri se accentuează prin numărul crescător de participanți, aprox. 280 în toate 6 GAL-uri, și interesul față de proces, ce sporește cu fiecare ședință.

Aceste întâlniri au fost axate pe identificarea resurselor locale și a analizei SWOT a fiecărei microregiuni, ceea ce ajută la conștientizarea oamenilor a punctelor forte și a provocărilor din propriile localități. La fel, această informație va fi utilă  în procesul elaborării Planului Strategic de Acțiune GAL, ce va sta la baza prioritizării direcțiilor de dezvoltare locală a GAL-ului pe termen de 5 ani.

Colegii noștri au efectuat și vizite la câțiva agenți economici din localitățile GAL-urilor, aceștia având ocazia să-și demonstreze și să povestească despre afacerile lor, dar și să viziteze, împreună cu echipa noastră, alți agenți economici vecini.