GAL-urile LEADER USAID sunt în procesul definitivării imaginii lor

120

Nu ne imaginăm un Grup de Acțiune Locală fără denumire, viziune și misiune, prin care acestea vor promova valorile regiunii sale. Un pas natural în procesul de formare al GAL-urilor este definirea acestora, fapt realizat la ultimele ședințe în GAL-uri, parte din etapa a patra a proiectului. Unele dintre GAL-uri deja știu exact ce denumire și simbol le reprezintă microregiunea, altele sunt încă în căutarea unei variante reprezentative. Așa sau altfel, spiritul de unire și identificare a Grupurilor crește și ne bucură.

Exercițiul de grup „Ce ne unește?” a dezvăluit resursele, ce unesc satele – locurile pitorești, pământurile roditoare, obiceiurile și tradițiile comune, religia, și, nu în ultimul rând, dorința de a se dezvolta și de a schimba lucrurile spre bine.

Etapa a patra a dat start și colectării de idei de proiecte, unde oamenii, prin intermediul unor formulare speciale, își vor expune ideile de dezvoltare locală, pe care ar dori să le implementeze în localitatea/ microregiunea lor. Aceste idei vor fi apoi corelate cu prioritățile indicate în Planul Strategic de Acțiune și anexate la acesta.