Căutăm Manager Financiar! Deadline – 11 februarie, 2019

120

Suntem în căutarea unui Manager Financiar în echipa noastră.

Organizație: Solidarity Fund PL în Moldova

Tipul contractului: contract individual de muncă

Durata contractului: contract cu durată determinată (pe perioada concediului de maternitate a angajatei).

Data angajării aprox. 18.02.2018.

Limbi de lucru: română, rusă, engleză

Implicarea: jumătate de normă / normă deplină

Scopul poziției este de a asigura și coordona procesul de management financiar al organizației.

Sarcini și responsabilități:

 • Realizarea managementului financiar al organizației și al proiectelor organizației în strictă conformitate cu regulile donatorilor și legislația în vigoare;
 • Menținerea controlului financiar asupra operațiunilor financiare, asigurând aplicarea corectă a tuturor mecanismelor de control intern în conformitate cu regulile, reglementările, procedurile donatorului și legislația în vigoare;
 • Elaborarea rapoartelor financiare regulate în limba română / engleză / și transmiterea acestora către organizația donatoare;
 • Verificarea și aprobarea rapoartelor financiare ale beneficiarilor;
 • Elaborarea și monitorizarea tuturor bugetelor proiectelor;
 • Asigurarea corectitudinii documentației privind cheltuielile realizate;
 • Elaborarea modelelor de documente financiare;
 • Analiza activității economice a organizației în conformitate cu datele contabile pentru elaborarea ulterioară a bugetelor și rapoartelor financiare;
 • Planificarea financiară și asigurarea realizării eficiente și în termen a resurselor financiare;
 • Asigurarea faptului că toate achizițiile sunt în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 • Efectuarea calculelor și transferurilor legate de impozite, salarii, precum și alte plăți;
 • Furnizarea de informații contabile exacte directorului, angajaților, auditorilor și altor utilizatori de date contabile.

Competențe și calificări necesare:

 • Studii superioare în domeniul științelor economice, specialitatea contabilitate / finanțe;
 • Experiența de muncă în domeniul contabilității cel puțin 3 ani;
 • Experiență de muncă în domeniul managementului financiar ONG-uri cel puțin 2 ani;
 • Experiența de lucru cu softul contabil 1C;
 • Experiența de lucru cu donatori străini (USAID, EU etc.) va constitui un avantaj;
 • Experiență / cunoștințe privind contabilitatea în Transnistria va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna, limba rusă și scris în limba engleză;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de a lucra independent și în echipă;
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate;
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).

Procedura de aplicare – persoanele interesate prezintă Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă, precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Manager Financiar.

Dosarul de Angajare va fi expediat prin e-mail la adresa info@centruinfo.org cu mențiunea „Manager Financiar”.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 februarie 2019, ora locală 09:00.

Persoana de contact: Alina Florea, Manager Financiar, tel: 061051115.

Doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

*Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL exclusiv în scopul și procesul angajării. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.