Titlul proiectului:
Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare durabilă comunitară

Pagina web a proiectului: www.a2s.vox.md

Donatori:
– Uniunea Europeană, în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%)
– Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului de asistența Poloniei și propria contribuție a partenerilor (20%)

Bugetul proiectului: 779.775,00 €

Durata proiectului: 01.03.2017 – 31.07.2019

Read more

Proiectul are scopul de dezvoltare a comunităților locale de pe ambele maluri ale Nistrului, pe baza modelului de dezvoltare comunitară pe bază de active (ABCD), prin identificarea resurselor și necesităților locale, finanțarea proiectelor de dezvoltare locală, în domenii precum:  
– Cultură și sport;  
– Mediu; 
– Dezvoltare economică;  
– Sfera socială și turism. 
Proiectul implică reprezentanți ai 30-34 de localități – actorii comunității locale, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și sectorului public – pentru instruiri și sesiuni de formare a capacităților, precum și pentru vizitele de studiu și implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Partenerii proiectului: 
– Organizația Lider: Fundația “Solidarity Fund PL” (Varșovia, Polonia);
– Reprezentanța Fundației Solicarity Fund PL în Moldova/ CIAL;
– “EcoContact” ONG (Chișinău); 
– ONG pentru Copii și Tineri “Moștenitorii” (Bălți);
– “Ecospektr” ONG (Bender).

Activitățile proiectului: 
– Inițierea proiectului
– Programul de instruire în baza abordării ABCD pentru reprezentanți ai 30-34 localități de pe ambele maluri ale r. Nistru, compus din următoarele secțiuni tematice:
1. Dezvoltarea comunităților și dezvoltarea economic
2. Evaluarea resurselor și necesităților comunitare;
3. Parteneriate locale și implementarea inițiativelor de dezvoltare locală.
Vizite de studiu în Polonia, pentru a împărtăși experiența UE în abordarea dezvoltării locale bazată pe resursele locale.
Programul de granturi mici – finanțarea a 15 proiecte de parteneriat (cu implicarea comunităților de pe ambele maluri ale r. Nistrului) cu un buget de până la 28.700,00 Euro pentru fiecare proiect.
Activități de informare și schimb de cunoștințe pentru părțile interesate de proiect: forumuri, sesiuni de ateliere  pentru trei grupuri tematice (cultura și sportul, mediul și dezvoltarea locală, dezvoltarea economică și turismul); patru vizite de studiu de experiență în Polonia; diseminarea informațiilor în cadrul meselor rotunde și derularea de întâlniri cu experți, elaborarea de publicații și materiale de instruire.

Persoana de contact:
Coordonator de proiecte – Irina Arpentii
email: irina.arpentii@centruinfo.org

Read more

A2S: al 3-lea training al ciclului de instruire

În perioada 12 – 21 martie 2018, la Chișinău, în incinta Institutului Muncii, s-a desfășurat cel de-al treilea training al ciclului de instruire, pentru trei...

Traininguri A2S: 87 de reprezentanți din 42 de comunități de pe...

În perioada 12 – 21 februarie 2018, la Chișinău, în incinta Centrului European de Educație FIDES, s-a desfășurat cel de-al II-lea training al ciclului de...

A2S: vizite în teritoriu

În perioada 26 - 29 ianuarie, membrii echipei Solidarity Fund Pl în Moldova, au efectuat vizite în teritoriu, la Climăuții de Jos, Podoimița, Rașcov, Butuceni,...

Primul ciclu de instruiri, proiectul A2S

În perioada 11 – 16 decembrie 2017, la Chișinău, s-au desfășurat trainingurile primului ciclu de instruire, câte 3 zile fiecare, pentru celelalte două grupuri...

Primul training A2S (30.11 – 2.12.2017)

În perioada 30 noiembrie – 02 decembrie 2017, la Chișinău, în incinta Centrului de educație FIDES, s-a desfășurat primul training al ciclului de instruire, pentru...