vineri, ianuarie 19, 2018
roRomână

Titlul proiectului:
Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare durabilă comunitară

Pagina web a proiectului: www.a2s.vox.md

Donatori:
– Uniunea Europeană, în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (80%);
– Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului de asistența Poloniei și propria contribuție a partenerilor (20%).

Bugetul proiectului: 779.775,00 €

Durata proiectului: 01.03.2017 – 31.07.2019

Read more

Proiectul are scopul de dezvoltare a comunităților locale de pe ambele maluri ale Nistrului, pe baza modelului de dezvoltare comunitară pe bază de active (ABCD), prin identificarea resurselor și necesităților locale, finanțarea proiectelor de dezvoltare locală, în domenii precum:  
– Cultură și sport;  
– Mediu; 
– Dezvoltare economică;  
– Sfera socială și turism. 
Proiectul implică reprezentanți ai 30-34 de localități – actorii comunității locale, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și sectorului public – pentru instruiri și sesiuni de formare a capacităților, precum și pentru vizitele de studiu și implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Partenerii proiectului: 
– Organizația Lider: Fundația “Solidarity Fund PL” (Varșovia, Polonia);
– Reprezentanța Fundației Solicarity Fund PL în Moldova/ CIAL;
– “EcoContact” ONG (Chișinău); 
– ONG pentru Copii și Tineri “Moștenitorii” (Bălți);
– “Ecospektr” ONG (Bender).

Activitățile proiectului: 
– Inițierea proiectului
– Programul de instruire în baza abordării ABCD pentru reprezentanți ai 30-34 localități de pe ambele maluri ale r. Nistru, compus din următoarele secțiuni tematice:
1. Dezvoltarea comunităților și dezvoltarea economic
2. Evaluarea resurselor și necesităților comunitare;
3. Parteneriate locale și implementarea inițiativelor de dezvoltare locală.
Vizite de studiu în Polonia, pentru a împărtăși experiența UE în abordarea dezvoltării locale bazată pe resursele locale.
Programul de granturi mici – finanțarea a 15 proiecte de parteneriat (cu implicarea comunităților de pe ambele maluri ale r. Nistrului) cu un buget de până la 28.700,00 Euro pentru fiecare proiect.
Activități de informare și schimb de cunoștințe pentru părțile interesate de proiect: forumuri, sesiuni de ateliere  pentru trei grupuri tematice (cultura și sportul, mediul și dezvoltarea locală, dezvoltarea economică și turismul); patru vizite de studiu de experiență în Polonia; diseminarea informațiilor în cadrul meselor rotunde și derularea de întâlniri cu experți, elaborarea de publicații și materiale de instruire.

Read more

Primul ciclu de instruiri, proiectul A2S

În perioada 11 – 16 decembrie 2017, la Chișinău, s-au desfășurat trainingurile primului ciclu de instruire, câte 3 zile fiecare, pentru celelalte două grupuri...

Primul training A2S (30.11 – 2.12.2017)

În perioada 30 noiembrie – 02 decembrie 2017, la Chișinău, în incinta Centrului de educație FIDES, s-a desfășurat primul training al ciclului de instruire, pentru...

Forumul de lansare a proiectului Acces pentru Succes

Pe data de 29 noiembrie 2017, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltare durabilă comunitară”, organizat de...

Rezultatele apelului de participare: Proiect Acces pentru Succes

În perioada 18 octombrie – 17 noiembrie a fost efectuată evaluarea aplicațiilor înregistrate în apelul de participare în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate...

118 aplicații de participare în cadrul proiectului A2S

În perioada 9 august - 18 octombrie 2017 a fost deschis apelul de participare în cadrul proiectului ”Acces pentru succes: parteneriate pentru dezvoltarea comunitară...