LEADER SARD in Gagauzia and Taraclia

Continuă activitățile în cadrul abordării LEADER al Programului „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, în cadrul căreia 44 primarii din Gagauzia și Taraclia și raioane învecinate sunt sprijinite pentru crearea 8 Grupurilor de Acțiune Locală.

După prima etapa a procesului de implementare abordării LEADER în Gagauzia și Taraclia – Fact Finding Mission și prima întâlnire de lucru în cadrul fiecărul potențial GAL a urmat etapa, care s-a desfășurat în perioada 25 aprilie – 11 mai 2017 – Resursele locale imbold pentru dezvoltare.

În fiecare din cele 8 potențiale GAL-uri au fost organizate întâlniri de lucru cu activiști locali din trei sectoare: de afaceri, public și societatea civilă, care sunt potențialii membrii ai GAL cu scopul identificării resurselor locale și direcțiilor prioritare pentru dezvoltarea territorilui micro-regiunii. La întîlnirile de lucru au participat peste 200 de activiști din 44 de primarii din Găgăuzia, Taraclia și raioanele învecinate.

Reprezentanții echipei de implementare (Ana Cerneva, Natalia Cojocar, Lilian Danilov, Alla Levitskaia, Liudmila Mitioglo, Silvia Strelciuc) au vizitat încă o dată unele localități, care sunt implicate în procesul de implementare abordării LEADER. Datorită vizitelor în teritoriu membrii echipei au avut posibilitatea să descopere resursele locale, persoanele cu inițiativă, care doresc să contribuie la dezvoltarea localității și micro-regiunii sale. De asemenea au fost identificate idei de proiecte pentru dezvoltarea teritoriului GAL.

În cadrul întâlnirilor de de lucru, care au avut loc în: Cazaclia, Cîetu Dezghinja, Etulia, Musaitu, Novoseolovca, Tvardița și Tomai participanții au avut misiunea de identificare a resurselor locale, care pot sta la baza dezvoltării locale. A doua sarcină a fost elaborarea unei analize SWOT comune al fiecărui GAL. Toate acestea vor fi parte componentă a Planului Strategic de Dezvoltare a GAL. Acest plan va fi elaborat pentru fiecare GAL de către membrii comunității locale cu suportul membrilor echipei locale de implementare. Un alt obiectiv al acestui proces este consolidarea capacităților reprezentanților GAL în ceea ce privește potențialul organizațional pentru asigurarea continuității și durabilității procesului chiar și după finalizarea activităților planificate în cadrul Programului SARD LEADER.

Programul SARD este finanțat de către Uniunea Europeană. Unul din componentele Programului SARD este implementarea abordării LEADER în Gaguzia și Taraclia ca și inițiativă – pilot, care va fi extinsă și pentru alte zone rurale din celelalte regiuni a Republicii Moldova.