Fondul Granturilor Mici 2015 a fost prima ediție a programului de finanțare al CIAL precum și primul program de acest gen coordonat direct de Solidarity Fund PL într-o țară partener (fondurile fiind direcționate către entități din afara Poloniei).  Obiectivele FGM 2015:
1. dezvoltarea democrației la nivel local;
2. promovarea statului de drept;
3. consolidarea societății civile și a calității educației în zonele rurale;
4. sprijinirea creșterii economice la nivel local.

Proiectele au fost implementate de autoritățile publice locale în parteneriat cu ONG-uri locale sau grupuri neformale de cetățeni. În 2015 programul FGM a fost co-finanțat de USAID.
Procesul de selectare a proiectelor a fost divizat în 2 faze: apel deschis pentru note de concept și apel închis pentru aplicanții selectați de a depune propunerile integral.  CIAL a recepționat în total 85 note de concept (67 în lima română, 12 – limba rusă, 6 – limba engleză), 6 aplicații au fost excluse pentru că nu au corespuns cu cerințele formale. Astfel, 79 de aplicații au fost redirecționate pentru evaluare către Comisia de Selecție. După mai multe etape de evaluare, Comisia a recomandat pentru co-finanțare 13 proiecte; 3 proiecte au fost incluse pe lista de așteptare.
Majoritatea proiectelor au fost implementate la Sud – 7 proiect, Centru – 4, la Nord – doar 1 proiect. Un proiect a fost implementat pe malul stâng al r. Nistru. Cele mai populare domenii în cadrul FGM 2015 pot fi considerate: implicarea civică a tinerilor, sport și calitatea educației în zonele rurale. În cadrul fiecărui proiect au fost implementate anumite activități de renovare, achiziționare de echipamente, rearanjarea / revitalizarea spațiilor publice.