Fondul Granturilor Mici 2017 este a treia ediție a instrumentului de finanțare, realizat de Solidarity Fund PL in Moldova/ Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului de cooperare pentru dezvoltare – Ajutorul Poloniei. Programul din 2017 este divizat în două ediții cu un buget total de 3.000.000 MDL, care includ proiecte cu durata medie de 6 luni:

Read more

Ediția Urbană este destinată municipiilor în parteneriat cu reprezentanții societății civile locale. Obiectivul principal al ediției este oferirea suportului municipiilor din Republica Moldova (Bălți, Bender, Cahul, Ceadîr-Lunga, Chișinău, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol and Ungheni) în procesul de implementare a politicii urbane și revitalizarea urbană. Proiectele de revitalizare urbană din cadrul acestui program se referă la regenerarea sferei socio-culturale luând în considerare dimensiunea de mediu și cea economică, acțiunile de regenerare a spațiilor/ zonelor urbane dezavantajate, inclusiv cele îndepărtate. Bugetul total al ediției urbane: 1.200.000 MDL pentru 4 proiecte (din totalul de 6 propuneri aplicate).

Ediția Rurală se adresează consorțiilor formate din cel puțin 3 primării ale localităților învecinate și un partener din societatea civilă. În cadrul concursului de proiecte au fost recepționate 50 de propuneri de proiecte pentru ediția rurală, dintre care 11 nu au întrunit cerințele de concurs, iar 39 au fost evaluate de Comisia de Selectare.  În rezultat, 5 proiecte (consorții care cuprind 9 localități rurale din Moldova) au fost selectate pentru cofinanțare.

Read more

Ediția Urbană SPF 2017

Locație: mun. Comrat

Denumirea proiectului: Crearea complexului multifuncțional pentru practicarea sportului și culturii fizice terapeutice pentru oameni de toate vîrstele

Responsabil de implementarea proiectului: Primăria mun. Comrat, A.O. Vesta”

Suma co-finanțării FGM 2017: 200 000 MDL

Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv crearea condițiilor pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății a populației microraionului DSU” din m. Comrat prin crearea complexului sportiv în aer liber pentru populația de toate vârstele. La fel, în cadrul proiectului va fi organizat un exercițiu democratic în rîndul elevilor LT N. Tretiacov, care vor participa în cadrul unui concurs deschis al ideilor de proiecte, iar cea mai bună idee va fi finanțată în cadrul proiectului.

Locație: mun. Ungheni

Denumirea proiectului: Renovarea și modernizarea centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni

Responsabil de implementarea proiectului: Primăria mun. Ungheni, A.O. „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă”, Primăria municipiul Dorhoi, România

Suma co-finanțării FGM 2017: 397 364 MDL

Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv creşterea nivelului de educaţie, socializare, cultură a locuitorilor din cartierele periferice Berești și Vasilica din mun. Ungheni. Proiectul prevede renovarea căminului cultural multifuncțional din sectorul Berești, idee formulată de către Grupul de Inițiativă Locală Berești în anul 2016 în cadrul unui exercițiu democratic de bugetare participativă. În cadrul proiectului sunt planificate:
– organizarea activităţilor socio-culturale/divertisment (Serată muzical- literară, 1 Concurs de poezie, muzică și dans, 1 Expoziţie de pictură) și activităţi socio-recreative (2 Competiții sportive la jocuri de masă/ 1 –șah, 1 – joc de dame);
– realizarea unui schimb de bune practici privind diversificarea activităților socio-culturale la nivel comunitar în municipiul Dorohoi, România;
– organizarea unui festival transfrontalier.

Locație: mun. Bălți

Denumirea proiectului: Înființarea unei Platformei de socializare a tinerilor din Municipiul Bălți „Vocea tinerei generații”

Responsabili de implementarea proiectului: Primăria mun. Bălți,  A.O. ANIMA”

Suma co-finanțării FGM 2017: 210 000 MDL

Scurtă descriere: Proiectul abordează problema integrării, socializarii, reducerii gradului infracționalitații prin crearea unei platforme de socializare pentru tinerii din grupul de risc, familii defavorizate și nu doar, dintr-o zonă limitrofă a municipiului Bălți (zona cartierelor 5, 6, 8, Pămînteni), fapt ce va conduce la diminuarea delicvenței juvenile. Se planifică organizarea de ședințe interactive, traininguri, cursuri și lecții cu implicarea profesorilor, psihologi, ONG-uri, organizații etno-culturale etc., cu participarea a circa 500 de tineri. La fel, în cadrul proiectului va fi organizat un exercițiu democratic în rîndul rezidenților zonei Pămînteni, care vor participa în cadrul unui concurs deschis al ideilor de proiecte, iar cea mai bună idee va fi finanțată în cadrul proiectului.

Locație: mun. Cahul

Denumirea proiectului: Revitalizarea Pieței Horelor, obiectiv turistic și de promovare a tradițiilor în zona de Sud a țării

Responsabil de implementarea proiectului: Primăria mun. Cahul, A.O. Pespectiva”, Școala de arte plastice din Cahul

Suma co-finanțării FGM 2017: 400 000 MDL

Scurtă descriere: Proiectul își propune revitalizarea unei zone turistice din centrul mun. Cahul Piața Horelor” prin implicarea activă a rezidenților orașului la viața social-culturală. În cadrul proiectului se planifică și renovarea infrastructurii pieței, care va fi amenajată în urma unui concurs deschis de idei la care vor putea participa rezidenții orașului, iar cea mai bună idee de proiect va fi finanțată în cadrul proiectului.

Ediția Rurală SPF 2017

Locație: Copanca (Căușeni) – Chițcani (regiunea Transnistreană) – Grădinița (Căușeni)

Denumirea proiectului: Protecţia mediului ambiant – factor important în dezvoltarea comunitară

Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii: primăria Copanca, primăria Chițcani, primăria Grădinița, Asociaţia părinţilor şi educatorilor din grădiniţa Copanca

Suma co-finanțării FGM 2017: 395 900 MDL

Scurtă descriere: Proiectul își propune îmbunătăţirea situaţiei ecologice în localităţile din lunca Nistrului (Copanca, Grădiniţa şi Chiţcani) amplasate în Zona RAMSAR „Nistru inferior”, prin dezvoltarea serviciului intercomunitar de colectare a deșeurilor. În cadrul proiectului se planifică dotarea tehnică a întreprinderii municipale „Copanca Service” și organizarea unei campanii de informare în zona Consorțiului privind importanța atitudinii responsabile față de mediul ambiant, modalitatea de stocare a deșeurilor menajere solide, activitatea serviciului de salubrizare și importanța Zonei RAMSAR.

Locație: Visoca – Rudi – Tătărăuca Veche (Soroca)

Denumirea proiectului: Dezvoltare locală prin modernizare socială

Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii: primăria Visoca – primăria Rudi – primăria Tătărăuca Veche, A.O. „ProVisoca”

Suma co-finanțării FGM 2017: 313 600 MDL

Scurtă descriere: Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea social-economică a zonei Consorțiului prin crearea unei pieţi agroalimentare regionale în s. Visoca, destinate comercianţilor şi cumpărătorilor din 6 localităţi rurale din raioanele Soroca şi Donduşeni, precum și implicarea activă a cetățenilor, autorităților și agentilor economici și consolidarea parteneriatul APL – Sector privat – Societate civilă. Astfel, în cadrul proiectului sunt planificate instruiri, ateliere și dezbateri publice în domeniile: participare cetăţenească şi dezvoltare locală; promovarea producţiei şi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor, accesare de fonduri; crearea şi dezvoltarea unei afaceri.

Locație: Cărpineni – Negrea – Mingir (Hîncești)

Denumirea proiectului: Dezvoltarea capacităților serviciului de prevenire a situațiilor excepționale la nivel intercomunitar prin modernizarea postului voluntar de pompieri din satul Cărpineni

Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii – primăria Cărpineni, primăria Negrea, primăria Mingir, ACL „Lîngă Noi”

Suma co-finanțării FGM 2017: 387 500 MDL

Scurtă descriere: Proiectul are drept obiectiv dezvoltarea serviciului de prevenire a situațiilor excepționale la nivel intercomunitar prin modernizarea postului voluntar de pompieri din satul Cărpineni ce va duce la reducerea pierderilor umane și materiale în zona Consorțiului. În cadrul proiectului se planifică renovarea și echiparea postului voluntar de pompieri și informarea rezidenților zonei Consorțiului în vederea măsurilor de securitate antiincendiară.

Locație: Manta – Crihana Veche – Vadul lui Isac (Cahul)

Denumirea proiectului: Legenda IEI din Lunca Prutului

Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii: primăria Manta – primăria Crihana Veche – primăria Vadul lui Isac, Grupul de Inţiativă Locală Manta

Suma co-finanțării FGM 2017: 382 800 MDL

Scurtă descriere: Proiectul își propune promovarea tradiției de cusut a IE-ei tradiţionale din Lunca Prutului și promovarea valorilor și patrimoniului local la nivel international. Proiectul va spori dezvoltarea abilităţilor de cusut, promovare, realizare a IEI tradiţionale din Lunca Prutului prin organizarea activităţilor de instruire în domeniul istorie, promovare, ornamente, cusutul IE-ei tradiţionale din zonă pentru locuitorii c. Manta, s. Crihana Veche și s. Vadul lui Isac. La fel, în cadrul proiectului vor fi create 2 Centre de dezvoltare social-economică a adulţilor în localităţile Manta și Vadul lui Isac (reparaţie, echipare, dotare și amenajarea in stil specific) precum și construcţia scenei în aer liber în s. Crihana Veche pentru desfăşurarea festivalului regional multianual „Tîrgul meșterilor populari din zona Prutului de Jos” cu expoziţie – vînzare a IE-lor, cămăşilor naţionale confecţionate etc.

Locație: Avdarma (Comrat) – Chiriet-Lunga (Ceadîr-Lunga) – Tvardița (Taraclia)

Denumirea proiectului: O сoncepție inovatoare pentru păstrarea și promovarea patrimoniului găgăuzilor și bulgarilor din Republica Moldova

Responsabil de implementarea proiectului: Consorțiul format din membrii – primăria Avdarma, primăria Chiriet-Lunga, primăria Tvardița, A.O. „Pro-Europa”

Suma co-finanțării FGM 2017: 303 300 MDL

Scurtă descriere: Proiectul este orientat spre dezvoltarea atractivității turistice a zonei multuculturale și multinaționale a Găgăuziei și Taracliei prin adaptarea metodelor inovaționale, ce va permite dezvoltarea și extinderea serviciilor muzeului Avdarma; restaurarea și înzestrarea cu echipament a muzeului Tvardița; crearea (renovarea și dotarea) unui atelier de artizanat în Chiriet-Lunga; elaborarea unor materiale de promoționale (cărți de vizită) elaborate în urma unui exercițiu de identificare a valorilor locale și a obiectelor culturale și turistice a zonei Consorțiului, prin implicarea activă a rezidenților. Proiectul prevede și organizarea unui eveniment cultural multianual – Festivalul Turistic „Diversitatea creativității”.