Titlul proiectului:
Transferul experienței lituaniene pentru dezvoltarea cu succes a regiunilor din Republica Moldova

Donator:
Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei

Bugetul:
10 000 Euro

Durata proiectului:
Februarie – Decembrie 2017

Scopul proiectului:
Promovarea democrației și dezvoltării locale în Moldova prin împărtășirea experienței Lituaniene.

Parteneri:
Proiectul este implementat sub coordonarea ”Centrului pentru Programul LEADER și Metodologia de Training în Agricultură” din Lituania.

Activitățile proiectului:
Aplicarea abordării LEADER în Lunca Prutului, ce cuprinde 9 comunități locale din raionul Cahul, prin pilotarea procesului de creare a Grupului de Acțiune Locală ”Lunca Prutului”.