Proiectul LEADER – Inițiativa pentru dezvoltarea rurală

Proiectul LEADER, lansat în februarie 2018, abordează dezvoltarea economică în zonele rurale din Moldova pentru a crea locuri de muncă și a revitaliza comunitățile. 

Proiectul este o activitate de doi ani, cu un buget de 400 000 USD, cofinanțată de USAID și programul de asistență Polish Aid și este implementată de Solidarity Fund PL în Moldova. Proiectul face parte din programul de granturi al Departamentului de Stat al SUA care crează parteneriate ale țărilor donatoare emergente cu agenția americană de ajutor USAID pentru co-implementarea proiectelor.

Acesta este modelat după programul LEADER (un acronim în limba franceză, care înseamnă „Legături între acțiunile pentru dezvoltarea economiei rurale”), o inițiativă a Uniunii Europene care abordează dezvoltarea rurală prin crearea parteneriatelor dintre liderii sectorului public, civic și de afaceri din comunitățile învecinate pentru a maximiza eficiența. Crearea de rețele și cooperarea între liderii locali asigură un beneficiu reciproc din experiența câștigată.

Grupurile de acțiune locală (GAL-urile) vor fi create de membrii sectorului public, împreună cu reprezentanții mediului de afaceri și ai societății civile la nivel local. Acestea vor decide cu privire la acoperirea teritorială, vor stabili parteneriate și vor pregăti și vor conveni asupra strategiilor locale integrate de dezvoltare rurală. De asemenea, vor fi responsabili pentru identificarea și implementarea proiectelor și acțiunilor de dezvoltare locală. Fiecare GAL va acoperi cel puțin trei localități învecinate, cuprinzând o populație de cel puțin 10.000 de locuitori.

Persoana de contact:
Xenia Marcov
e-mail: xenia.marcov@centruinfo.org 
tel: (+373) 60011586

Read more

EXTINDEREA ABORDĂRII LEADER ÎN MOLDOVA

În urma unui apel de participare, în cadrul proiectului vor fi selectate 6 microregiuni dispuse să stabilească parteneriate locale. Apoi, vor fi organizate sesiuni de instruiri la nivelul comunităților rurale selectate pentru a asigura participarea activă la planificarea strategică și la procesul de luare a deciziilor și, în final, proiectul va sprijini inițiativele de dezvoltare rurală, cu granturi disponibile pentru implementarea micilor proiecte economice. Proiectul LEADER va colabora cu comunitățile mai mici pentru a consolida aceste eforturi mici în parteneriate microregionale pentru a asigura durabilitatea.

Activitățile proiectului LEADER vor fi împărțite în trei etape:

  • mobilizarea comunității, facilitare și mentorat, oferite de experții și facilitatorii de dezvoltare rurală pentru a consolida parteneriatele locale;
  • îndrumare în procesul de dezvoltare a parteneriatului local LEADER și elaborarea Planului Strategic Local de Acțiune;
  • asistență în stabilirea gestiunii GAL-urilor și dezvoltarea capacităților lor instituționale pentru a putea gestiona dezvoltarea locală și a se alătura oportunităților de rețea.

CONSOLIDAREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINZĂTORILOR LOCALI MICI ÎN MEDIUL RURAL

În cel de-al doilea an al proiectului, GAL-urile vor lansa apeluri de proiecte locale de dezvoltare care vizează întreprinzători locali. Această fază va sprijini cele mai bune întreprinderi mici pentru a-și îmbunătăți producția, post-recoltarea, prelucrarea și / sau vânzările și marketingul pentru a crea noi locuri de muncă, a crește veniturile generate local, a dezvolta afaceri și a contribui la creșterea economică locală.

REZULTATE SCONTATE

  • Cetățenii sunt mai implicați în viața comunității
  • 6 parteneriate teritoriale dezvoltate
  • Îmbunătățirea dezvoltării rurale
  • Firmele rurale îmbunătățesc producția, depozitarea, marketingul, vânzările, exportul și dezvoltarea pieței locale

Echipa Locală de Implementare

Veronica Ștefaniuc
e-mail: vstefaniuc@mail.ru / veronicastefaniuc@gmail.com
tel: (+373) 69353056

Tatiana Savca
e-mail: tatisav6@gmail.com
tel: (+373) 69800331

Vitalie Jereghi
e-mail: vitalie_jereghi@yahoo.com
tel: (+373) 79754966

Marina Preteca-Neaga
e-mail: marina.preteca@gmail.com
tel: (+373) 69835999

Ana Cerneva
e-mail: ana.cerneva@centruinfo.org
tel: (+373) 68611139

Read more