Parteneri

  Website email Forma juridică Scopul activității Limbile străine  
Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki „Prawy Brzeg” fundacjaprawybrzeg (a) gmail.com

http://fundacjaprawybrzeg.blogspot.com/

Fundație Entitate non-guvernamentală care acționează în numele dezvoltării culturii și educației copiilor și tinerilor. PL, EN Cooperarea cu organizațiile guvernamentale și non-governamnetale, acționând în
domeniul culturii și științei. Ar dori să pună în aplicare proiecte comune sociale, în domeniul educației, artă și design, protecția mediului,
precum și probleme locale, schimburile culturale, istorie.etc
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Fundația de Dezvoltare a Democrației Locale) http://www.frdl.org.pl

 • Katarzyna Beszczyńska,
  k.beszczynska (a) gdansk.frdl.pl
 • Alicja Polkowska,
  alicja.polkowska (a) frdl.org.pl,
 • Marcin Wielgus,
  marcin.wielgus (a) frdl.org.pl
Fundație Traininguri și consultare pentru autorități locale, ONG-uri și întreprinderi mici și mijlocii PL, EN Caută un partener în Moldova (ONG sau APL) pentru colaborarea în domeniu:

– dezvoltarea societății civile

– intensificarea colaborării intersectoriale,

– edukație,

– susținerea pentru APL și ONG,

– organizarea vizitelor de studiu în Polonia,

– oferă proiecte comune și trainguri.

 

Fundacja im. Zofii Zamenhof z.dabrowski (a) poczta.onet.pl

http://www.zzfoundation.pl/

Fundație Fundația lucrează pentru conservarea structurilor democratice și a valorilor europene în țara noastră și pentru a extinde impactul acestor valori asupra țărilor din Europa Centrală și de Est. PL, EN Cooperarea cu organizații și instituții care acționează
în domeniul educației, democrației locale și de dezvoltare a acestuia,
valorile democratice și civice. Pot participa, de asemenea, la un proiect în cadru
Parteneriatului Estic, sau finanțat prin alte fonduri UE.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w

Jaworku

http://stowarzyszeniejawor.home.pl

etrojanowska3(a)wp.pl

Organizație

Lucrează cu persoane cu dizabilități,dar, de asemenea, excluse social sau discriminate.

 

PL, EN Fundacja Open Culture

http://fundacjaopenculture.org/

 

FundațieCooperarea cu organizații neguvernamentale și guvernamentale din RM care se axează pe domeniul culturii. Susțin schimbarea prin cultură. Cultura pentru Fundația Open Culture este ca un instrument a unei revoluții pașnice.PL, EN, RU, BE, UAPoate oferi susținere și ajutor în ceea ce privește dezvoltarea unei strategii pentru promovarea culturii, educației și
turismulului.

Polish National Energy Conservation

(Krajowa Agencja Poszanowania Energii)

 

http://www.kape.gov.pl/AgențieDomenii:
– Proiectele ce se referă la utilizarea energiei din surse regenerabile
– Construcții pasive și consumul redus de energie a clădirilor publice și rezidențiale
etc.PL, FR, EN, UA, RU 

 

 

The data above have been published basing on the request of the respective organizations. If you notice any inacuracies in the data of your organization, or the organization you wish to contact, please let us know.
However, CIAL cannot take the responsibility for the correctness of the information above as it was transmitted by the respective institutions. If you wish your organization to appear on the list, please write an e-mail to ana.dabija@centruinfo.org and indicate your the name of the organization, contact person, your contact details, domains in which you would like to co-operate and working languages.

Polish National Energy Conservation

Name Representative E-Mail Web LANGUAGE OTHER INFORMATION
Consiliul raional Telenești Arteom Florea arteom86@gmail.com   ENG, RUS  
Consiliul raional Hîncești Valerii Condratiuc vice_economie@hincesti.md www.hincesti.md RUS  
Secția CGCD Glodeni   cgcd.glodeni@mail.ru   RUS  
ODIMM Oxana Ungureanu o.ungureanu@odimm.md www.odimm.md RUS  
Primărie Pietrosu, Fălești Gheorghe Șova cifalesti@gmail.com   RUS  
ONG „Alianța intre generații” Gheorghe Șova cifalesti@gmail.com   RUS tourism, regional products
CR Taraclia Galina Maslinkova ecou21@yahoo.com   RUS  
„Центр устойчивого развития” Galina Maslinkova ecou21@yahoo.com   RUS  
Centrul polonez Aleksander Derwal centrulpolonez@hotmail.com PL, RUS Support for Polish diaspora in Moldova
Petrușeni, r. Rîșcani Nadejda Belai +37369400153   RUS  
CR Orhei Margareta Chirilovici cmargareta@yandex.com   RUS  
Bușilă, Ungheni primar primaria_busila@mail.ru   RUS  
„TANDEST”, Association for moldo-polish cooperation (Asociația pentru cooperare moldo-polonă) Vadim Voina tandemest@gmail.com tandest.weebly.com RO, PL,RUS  
Consiliul raional Ungheni, APL de nivel II Iurie Toma consiliul.raional@mail.ru      
AO „Coalitia Civica pentru Dezvoltare Locala Ungheni” Petre Violeta petre.violeta@yahoo.com      
Consiliul Raional Cantemir Elena Ciot lenutaciot@gmail.com   Ro, Ru, Eng  
 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Ion Bodrug  office@adrnord.md  www.adrnord.md  Ro, Ru  
Primăria or. Soroca Svetlana Duca duca60@gmail.com
+37369110296
  Ro, Ru  

Datele de mai sus au fost publicate în baza cerințelor organizațiilor respective. Dacă observați orice care inexatități  în datele organizației dumneavoastră, sau organizația pe care doriți să o contactați, vă rugăm să ne contactați. Totuți, CIAL nu își poate asuma responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor de mai sus, da fiind faptul că informația a fost transmisă de către instituțiile respective. Dacă doriți ca organizația dumneavoastră să apară pe listă, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail ana.dabija@centruinfo.org și indicați numele organizației, persoana de contact, detaliile de contact, domeniile interesate și limba de comunicare cu partenerii externi.
Данная информация была опубликована на основании запроса от соответствующих организаций.Если вы заметили какие-либо ошибки в данных вашей организации пожалуйста, сообщите нам об этом. Тем не менее, CIAL не может взять на себя ответственность за правильность информации, поскольку оно передано нам соответствующим учреждением. Если вы хотите, чтобы ваша организация была в списке, пожалуйста, напишите нам по электронной почте ana.dabija@centruinfo.org и укажите название организации, контактное лицо, свои контактные данные и области деятельности и рабочие языки.
The data above have been published basing on the request of the respective organizations. If you notice any inacuracies in the data of your organization, or the organization you wish to contact, please let us know.However, CIAL cannot take the responsibility for the correctness of the information above as it was transmitted by the respective institutions.
If you wish your organization to appear on the list, please write an e-mail to ana.dabija@centruinfo.org and indicate your the name of the organization,contact person, your contact details, domains in which you would like to co-operate and working languages.

+ Organizații străine care caută parteneri
  Website email Forma juridică Scopul activității Limbile străine  
Fundacja Rozwoju Kultury i Nauki „Prawy Brzeg” fundacjaprawybrzeg (a) gmail.com

http://fundacjaprawybrzeg.blogspot.com/

Fundație Entitate non-guvernamentală care acționează în numele dezvoltării culturii și educației copiilor și tinerilor. PL, EN Cooperarea cu organizațiile guvernamentale și non-governamnetale, acționând în
domeniul culturii și științei. Ar dori să pună în aplicare proiecte comune sociale, în domeniul educației, artă și design, protecția mediului,
precum și probleme locale, schimburile culturale, istorie.etc
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Fundația de Dezvoltare a Democrației Locale) http://www.frdl.org.pl

 • Katarzyna Beszczyńska,
  k.beszczynska (a) gdansk.frdl.pl
 • Alicja Polkowska,
  alicja.polkowska (a) frdl.org.pl,
 • Marcin Wielgus,
  marcin.wielgus (a) frdl.org.pl
Fundație Traininguri și consultare pentru autorități locale, ONG-uri și întreprinderi mici și mijlocii PL, EN Caută un partener în Moldova (ONG sau APL) pentru colaborarea în domeniu:

– dezvoltarea societății civile

– intensificarea colaborării intersectoriale,

– edukație,

– susținerea pentru APL și ONG,

– organizarea vizitelor de studiu în Polonia,

– oferă proiecte comune și trainguri.

 

Fundacja im. Zofii Zamenhof z.dabrowski (a) poczta.onet.pl

http://www.zzfoundation.pl/

Fundație Fundația lucrează pentru conservarea structurilor democratice și a valorilor europene în țara noastră și pentru a extinde impactul acestor valori asupra țărilor din Europa Centrală și de Est. PL, EN Cooperarea cu organizații și instituții care acționează
în domeniul educației, democrației locale și de dezvoltare a acestuia,
valorile democratice și civice. Pot participa, de asemenea, la un proiect în cadru
Parteneriatului Estic, sau finanțat prin alte fonduri UE.

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „JAWOR” w

Jaworku

http://stowarzyszeniejawor.home.pl

etrojanowska3(a)wp.pl

Organizație

Lucrează cu persoane cu dizabilități,dar, de asemenea, excluse social sau discriminate.

 

PL, EN Fundacja Open Culture

http://fundacjaopenculture.org/

 

FundațieCooperarea cu organizații neguvernamentale și guvernamentale din RM care se axează pe domeniul culturii. Susțin schimbarea prin cultură. Cultura pentru Fundația Open Culture este ca un instrument a unei revoluții pașnice.PL, EN, RU, BE, UAPoate oferi susținere și ajutor în ceea ce privește dezvoltarea unei strategii pentru promovarea culturii, educației și
turismulului.

Polish National Energy Conservation

(Krajowa Agencja Poszanowania Energii)

 

http://www.kape.gov.pl/AgențieDomenii:
– Proiectele ce se referă la utilizarea energiei din surse regenerabile
– Construcții pasive și consumul redus de energie a clădirilor publice și rezidențiale
etc.PL, FR, EN, UA, RU 

 

 

The data above have been published basing on the request of the respective organizations. If you notice any inacuracies in the data of your organization, or the organization you wish to contact, please let us know.
However, CIAL cannot take the responsibility for the correctness of the information above as it was transmitted by the respective institutions. If you wish your organization to appear on the list, please write an e-mail to ana.dabija@centruinfo.org and indicate your the name of the organization, contact person, your contact details, domains in which you would like to co-operate and working languages.

Polish National Energy Conservation

+ Organizațiile din Moldova caută parteneri
Name Representative E-Mail Web LANGUAGE OTHER INFORMATION
Consiliul raional Telenești Arteom Florea arteom86@gmail.com   ENG, RUS  
Consiliul raional Hîncești Valerii Condratiuc vice_economie@hincesti.md www.hincesti.md RUS  
Secția CGCD Glodeni   cgcd.glodeni@mail.ru   RUS  
ODIMM Oxana Ungureanu o.ungureanu@odimm.md www.odimm.md RUS  
Primărie Pietrosu, Fălești Gheorghe Șova cifalesti@gmail.com   RUS  
ONG „Alianța intre generații” Gheorghe Șova cifalesti@gmail.com   RUS tourism, regional products
CR Taraclia Galina Maslinkova ecou21@yahoo.com   RUS  
„Центр устойчивого развития” Galina Maslinkova ecou21@yahoo.com   RUS  
Centrul polonez Aleksander Derwal centrulpolonez@hotmail.com PL, RUS Support for Polish diaspora in Moldova
Petrușeni, r. Rîșcani Nadejda Belai +37369400153   RUS  
CR Orhei Margareta Chirilovici cmargareta@yandex.com   RUS  
Bușilă, Ungheni primar primaria_busila@mail.ru   RUS  
„TANDEST”, Association for moldo-polish cooperation (Asociația pentru cooperare moldo-polonă) Vadim Voina tandemest@gmail.com tandest.weebly.com RO, PL,RUS  
Consiliul raional Ungheni, APL de nivel II Iurie Toma consiliul.raional@mail.ru      
AO „Coalitia Civica pentru Dezvoltare Locala Ungheni” Petre Violeta petre.violeta@yahoo.com      
Consiliul Raional Cantemir Elena Ciot lenutaciot@gmail.com   Ro, Ru, Eng  
 Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Ion Bodrug  office@adrnord.md  www.adrnord.md  Ro, Ru  
Primăria or. Soroca Svetlana Duca duca60@gmail.com
+37369110296
  Ro, Ru  

Datele de mai sus au fost publicate în baza cerințelor organizațiilor respective. Dacă observați orice care inexatități  în datele organizației dumneavoastră, sau organizația pe care doriți să o contactați, vă rugăm să ne contactați. Totuți, CIAL nu își poate asuma responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor de mai sus, da fiind faptul că informația a fost transmisă de către instituțiile respective. Dacă doriți ca organizația dumneavoastră să apară pe listă, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail ana.dabija@centruinfo.org și indicați numele organizației, persoana de contact, detaliile de contact, domeniile interesate și limba de comunicare cu partenerii externi.
Данная информация была опубликована на основании запроса от соответствующих организаций.Если вы заметили какие-либо ошибки в данных вашей организации пожалуйста, сообщите нам об этом. Тем не менее, CIAL не может взять на себя ответственность за правильность информации, поскольку оно передано нам соответствующим учреждением. Если вы хотите, чтобы ваша организация была в списке, пожалуйста, напишите нам по электронной почте ana.dabija@centruinfo.org и укажите название организации, контактное лицо, свои контактные данные и области деятельности и рабочие языки.
The data above have been published basing on the request of the respective organizations. If you notice any inacuracies in the data of your organization, or the organization you wish to contact, please let us know.However, CIAL cannot take the responsibility for the correctness of the information above as it was transmitted by the respective institutions.
If you wish your organization to appear on the list, please write an e-mail to ana.dabija@centruinfo.org and indicate your the name of the organization,contact person, your contact details, domains in which you would like to co-operate and working languages.