Programele noastre

Activitățile noastre (în derulare):

> Mecanism de granturi pentru dezvoltarea locală 

Fondul Granturilor Mici (FGM) este un mecanism de granturi lansat în octombrie 2014 pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală, implementate de autoritățile locale în cooperare cu partenerii societății civile la nivel local. În 2015, în cadrul FGM au fost implementate 12 proiecte locale și o inițiativă regională, cu un buget total de 195 000 USD. În 2016 au fost susținute financiar 17 proiecte cu un buget total de 250 000 USD. În 2017 programul are două ediții: rurală și urbană. Astfel, se implementează 5 proiecte în cadrul ediției rurale și 4 proiecte în cadrul ediției urbane, cu un buget total de 166 000 USD pentru ambele ediții. FGM în anul 2015 a fost susținut financiar de către USAID, iar începând cu 2016 – de Polish Aid.
Pentru informații adiționale referitoare la Fondul de Granturi Mici – 2016, vă rugăm să accesați Raportul de acitivitate FGM – 2016.

> Promovarea abordării LEADER în Moldova ca un instrument eficient de dezvoltare rurală:

Pilonul LEADER în cadrul Programului SARD – suntem responsabili pentru implementarea componentei LEADER în cadrul Programului SARD. ”Sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală – Programul SARD” este o inițiativă de trei ani a Uniunii Europene, implementată de PNUD și vizează populația din UTA Găgăuzia și din raionul Taraclia și comunitățile învecinate. Implementarea programului a demarat la începutul anului 2016 și va dura până la sfârșitul lunii decembrie 2018. Bugetul nostru pentru implementarea componentei LEADER în cadrul programului SARD pentru perioada ianuarie 2017 – septembrie 2018 este de 97 080 USD.
Pentru a afla mai multe despre Programul SARD, vă rugăm să accesați: Despre Programul SARD.

Abordarea LEADER în Lunca Prutului – împreună cu 9 lideri locali din 9 comunități, raionul Cahul pilotăm procesul de creare a Grupului de Acțiune Locală – Lunca Prutului. Inițiativa din 2017 este susținută de partenerii din Lituania în cadrul proiectului: ”Transferul experienței lituaniene pentru dezvoltarea cu succes a regiunilor din Republica Moldova”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei și implementat sub coordonarea ”Centrului pentru Programul LEADER și Metodologia de Training în Agricultură” din Lituania. Proiectul este implementat în perioada februarie – decembrie 2017, cu un buget total de 10 000 Euro. Scopul proiectului este promovarea democrației și dezvoltării locale în Moldova prin împărtășirea experienței Lituaniene.

Consolidarea societății civile și a dezvoltării democratice locale în mediul rural din Moldova este un proiect susținut de Ambasada Marii Britanii prin intermediul Fondului de Sprijin Strategic care face parte din cadrul Programului Fondului Buna Guvernare. Proiectul este implementat în parteneriat cu ”People in Need” – Misiunea din Moldova. Proiectul își propune să ofere suport tehnic pentru implementarea abordării LEADER în două regiuni centrale ale Moldovei, care va conduce la înființarea a două Grupuri de Acțiune Locală (în raioanele Strășeni și Anenii Noi). Scopul acestui proiect este de a spori participarea civică și guvernanța democratică la nivel local printr-o cooperare eficientă între organizațiile societății civile, autoritățile locale și reprezentanții sectoarelor de afaceri implicați în politicile de dezvoltare. Perioada de implementare a proiectului este iunie 2017 – martie 2018.

> Promovarea abordării de revitalizare ca un instrument eficient de dezvoltare locală urbană:

Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă este un proiect finanțat în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei – Polish Aid 2017, cu perioada de implementare: 2017-2019. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de implementare a politicii regionale în Moldova, care va contribui la sporirea coerenței sociale, economice și teritoriale a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale. În acest scop, va fi asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea de programe de regenerare urbană, sporirea competenței beneficiarilor în ceea ce privește planificarea activităților de revitalizare urbană.

> Dezvoltarea comunitară pe ambele maluri ale râului Nistru:

Acces pentru succes: parteneriat pentru dezvoltare autonomă comunitară este un proiect finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii (80%) și Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei, în cadrul programului Polish Aid și propria contribuție a partenerilor. Perioada de implementare a proiectului este martie 2017 – iulie 2019. Proiectul este implementat în parteneriat cu ONG “Ecospektr” (Bender), ONG “EcoContact” (Chișinău), ONG “Moștenitorii” (Bălți). Proiectul urmărește dezvoltarea comunităților locale pe ambele maluri ale Nistrului, pe baza modelului de dezvoltare comunitară pe bază de active (ABCD), prin identificarea resurselor și necesităților locale, finanțarea proiectelor de dezvoltare locală, în domenii precum: cultură și sport, mediu, dezvoltare economică, sfera socială. Proiectul implică reprezentanți din aprox. 40 de localități – actorii comunității locale, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și sectorului public – pentru instruiri și sesiuni de formare a capacităților, precum și pentru vizitele de studiu și implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

Activități implementate:

Mica Academie pentru Dezvoltare Locală a fost un program de ateliere, implementat în 2015 și 2016. Mica Academie a oferit oportunități de a dobândi cunoștințe și abilități în următoarele domenii: dezvoltarea comunității; analiza resurselor și nevoilor; crearea rețele de cooperare – coaliții și parteneriate locale; proiectarea schimbărilor sociale și realizarea inițiativelor de dezvoltare locală. La două ediții au participat reprezentanți (atât ONG-uri, cât și APL-uri) din 16 localități. Ca urmare, au fost acordate subvenții mici pentru implementarea proiectelor inițiate în cadrul atelierelor. Programul a fost finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone – în cadrul Programului de Asistență Poloneză (Polish Aid).
Pentru a afla mai multe despre Mica Academie, vă rugăm să accesați Raportul de activitate Mica Academie – 2016. 

Donații Mici pentru Dezvoltare Locală, o inițiativă implementată  cu suportul USAID/ Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, în cadrul căreia aproximativ 20 de localități (selectate în cadrul unui apel deschis) au primit: mobilă, calculatoare și alte electronice, cu un buget total de aprox. 15 000 USD pentru îmbunătățirea condițiilor și a accesului la educație, biblioteci și activități culturale.