Revitalizare urbană

Titlul proiectului:
Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă
Proiect nr. 309/2017/M3

Donatori:
Programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei – Polish Aid 2017 

Bugetul proiectului:
– aprox. 350.000 EURO pentru asistență tehnică;
– bugetul final pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în ariile urbane este în process de negociere.

Durata proiectului: 2017-2019

Orașele și municipiile participante în cadrul proiectului:
Bălți, Briceni, Cahul, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia, Comrat, Edineț, Ialoveni, Ocnița, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni

Read more

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea sistemului de implementare a politicii regionale în Moldova, care contribuie la creșterea coerenței sociale, economice și teritoriale a țării prin crearea unui sistem eficient de susținere a dezvoltării locale. Scopul proiectului este de a oferi instituțiilor competente din Moldova, la toate nivelurile de administrație, norme și metodologii poloneze și europene. În acest sens, va fi asigurat un suport cuprinzător de expertiză și de instruire în pregătirea și implementarea instrumentelor și proiectelor pilot, și anume în elaborarea de programe de regenerare urbană, sporirea competenței beneficiarilor în ceea ce privește planificarea activităților de regenerare.

Partenerii proiectului:
– Ministerul Dezvoltării Economice al Republicii Moldova
– Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova 
– 15 orașe și municipii din Moldova
– Agențiile de Dezvoltare Regională din Moldova
– Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale/ Reprezentanța ”Solidarity Fund PL în Moldova

 

Activitățile proiectului
Proiectul va fi implementat în perioada 2017-2019 și presupune 2 faze:
– Pentru 2017 și pînă la mijlocul anului 2018 se va implementa componenta strategică și de planificare, adică dezvoltarea principiilor sistemului de sprijin pentru regenerare (cadrul legal și juridic, instrumentele, mecanismele la nivel național, regional și local) și documentele de planificare la nivel urban;
– În anii 2018-2019, va fi faza de implementare, și anume pregătirea și implementarea proiectelor la nivel urban.
Ca rezultat principal al proiectului va fi un sistem funcțional pentru desfășurarea activităților de regenerare/revitalizare, împreună cu finanțarea și implementarea proiectelor de regenerare în orașele alese.

Persoană de contact:
Coordonator de program – Anastasia Ștefanița
email: anastasia.stefanita@centruinfo.org 
tel. (373) 68232621

Read more