LEADER

null

LEADER Suport

Oferim suport Grupurilor de Acțiune Locală din Moldova, privind dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților, aplicarea instrumentelor de mobilizare comunitară etc.

LEADER Suport

Ne propunem să oferim sprijin Grupurilor de Acțiune Locală din Moldova pentru a deveni funcționale și sustenabile, având capacități dezvoltate de management și de fundraising pentru implementarea Planurilor Strategice.

null

LEADER FGM

Fondul Granturilor Mici reprezintă un instrument de finanțare a Grupurilor de Acțiune Locală din Moldova, în vederea realizării proiectelor de dezvoltare locală.

LEADER FGM

Prin ”Fondul Granturilor Mici - ediția rurală LEADER” oferim suport financiar și metodologic Grupurilor de Acțiune Locală (create în baza abordării LEADER) pentru implementarea proiectelor de dezvoltare rurală.

null

USAID LEADER ACTIVITY

Proiectul are drept scop creșterea dezvoltării zonelor rurale în baza abordării LEADER, cu accent pe creșterea economică și dezvoltarea micilor întreprinzători locali.

Durata proiectului: februarie 2018 – ianuarie 2020

Îmbunătățirea competitivității micilor antreprenori locali localizați în zonele rurale.

null

Implementarea abordării UE LEADER/CLLD

în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, prin crearea a 8 Grupuri de Acțiune Locală (care cuprind aprox. 40 de localități rurale).

Durata proiectului: ianuarie 2017 – septembrie 2018

Facilitarea și asistarea comunităților locale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în procesul de implementare a abordării LEADER la nivel local.

Programul LEADER (un acronim în limba franceză, care înseamnă «Legături între acțiunile de dezvoltare a economiei rurale») face parte din politica de dezvoltare rurală a UE. 
LEADER este o inițiativă a Uniunii Europene de sprijinire a proiectelor de dezvoltare rurală inițiate la nivel local pentru revitalizarea zonelor rurale și crearea locurilor de muncă. LEADER a demarat în anii 1991-1993, LEADER II în 1994-1999, și LEADER + din 2000-2006. În perioada actuală de programare (2014-2020), metoda LEADER a fost extinsă pentru a acoperi nu numai zonele rurale, ci și zonele de coastă (FARNET) și zonele urbane sub patronajul Dezvoltării Locale conduse de Comunitate (CLLD).
Conceptul principal al abordării LEADER presupune că activitățile de dezvoltare sunt mai eficiente dacă sunt decise și implementate la nivel local de către actorii locali, în conformitate cu proceduri transparente. Acest lucru face ca abordarea LEADER să fie o metodă / instrument de dezvoltare locală care permite diferiților actori locali să dezvolte o zonă utilizând potențialul său de dezvoltare endogen. Lista celor 7 caracteristici cheie ale abordării LEADER include:
• Strategii de dezvoltare locală bazate pe zone: desfășurarea pe un teritoriu coerent, social, omogen;
• Abordare de jos în sus: actorii locali elaborează strategia și aleg acțiunile;
• Parteneriatul public-privat — Grupul local de acțiune: GAL-urile sunt grupuri echilibrate care implică actori din sectorul public și privat, care pot mobiliza toate competențele și resursele disponibile;
• Facilitarea inovării: oferind GAL-urilor flexibilitatea de a introduce noi idei și metode;
• Acțiuni integrate și multisectoriale: între acțiuni economice, sociale, culturale și de mediu, spre deosebire de o abordare sectorială;
• Rețele: permiterea învățării în rândul persoanelor, organizațiilor și instituțiilor la nivel local, regional, național și european;
• Cooperarea: între grupurile LEADER, de exemplu, pentru a împărtăși experiențe, pentru a permite complementaritatea.

Toate acestea fac ca abordarea LEADER să fie un instrument perfect care să corespundă provocărilor cu care se confruntă Moldova la nivel local pe calea spre transformare și modernizare.
Experiența altor țări care au implementat mecanismul LEADER arată că acesta poate fi utilizat ca accelerator și stimul pentru schimbarea reală la nivel local, atât în ​​ceea ce privește dezvoltarea locală, cât și în ceea ce privește responsabilizarea comunității și implicarea civică.

Persoana de contact:
Marina Albu
e-mail: marina.albu@centruinfo.org
tel: (+373) 60233312

ABORDAREA LEADER

Rezultatele finale ale selecției în cadrul proiectului Activități USAID LEADER 2019

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova în cadrul Zilei Europei

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Rezultatele preliminare ale evaluării de conținut a aplicațiilor în cadrul proiectului...

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Au fost semnate contractele de finanțare în cadrul Fondului Granturilor Mici,...

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Conferința LEADER UE-Moldova: Noi GAL-uri, noi oportunități pentru abordarea LEADER

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Apel USAID LEADER 2019. Deadline — 25 aprilie!

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Rezultatele evaluării în cadrul FGM 2019 – ediția rurală LEADER

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Rezultatele evaluării aplicațiilor din cadrul apelului FGM 2019 – ediția rurală...

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Lista aplicațiilor ce au fost depuse în cadrul apelului de propuneri...

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Alina Stratulat: „Eu sunt prima istorie de succes a Grupului de...

Извините, этот техт доступен только в “румынский” и “американский английский”.

Apel FGM 2019 – ediția rurală LEADER+ Deadline — 21 martie!

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Apel de propuneri FGM 2019 – ediția rurală LEADER! Deadline —...

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova angajează Director Executiv

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.

Ședința USAID LEADER: GAL-ul „Calea Dropiei” în proces de formare și...

Un moment important al ședinței a fost sesiunea de dezvoltare a ideilor.

GAL-urile LEADER USAID sunt în procesul definitivării imaginii lor

Извините, этот техт доступен только в “румынский”.